English  |  עברית  |  
Homepage  >>  חדשות ומבצעים בריל סיגרים  >>  ניירות גלגול של "גיזה" 5 ב-10 ש"ח בלבד!
ניירות גלגול של "גיזה" 5 ב-10 ש"ח בלבד!
 

לבחירה שלושה עוביים של נייר גלגול "גיזה"- דק, בינוני ועבה. 5 ניירות ב-10 ש"ח בלבד!!!
http://www.brillcigars.com/%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%A7%D7%98%D7%9F-%D7%93%D7%A7.html

Members Login


[Site Map]                  [Add to Favorites]                [Top]